REGULAMIN WIZYT

SZANOWNI PAŃSTWO
 

1. Na wizytę zapraszam nie wcześniej niż 5 minut przed umówioną godziną 
 
2. Spóźnienie się na wizytę powyżej 15 minut skutkuje skróceniem zabiegu lub jest równoznaczne z odwołaniem zabiegu. W tej sytuacji klient zostaje obciążony kwotą 300 zł

3. Odwołanie lub przełożenie wizyty powinno nastąpić minimum 24 godziny przed umówioną godziną

4. Nie pojawienie sie na wizycie, zbyt późne jej odwołanie lub zbyt późne jej przełożenie na inny termin skutkuje obciążeniem klienta kwotą 300zł i konieczne będzie wysłanie ustalonej kwoty przelewem. 
Klient otrzyma nr konta do wpłaty na e-mail lub sms. Kwota nie podlega zaliczeniu na poczet przyszłych wizyt


5. Nie pojawienie sie na wizycie, zbyt późne jej odwołanie lub zbyt pózne przełożenie na inny termin wizyty podczas której realizowany miał być Voucher- zostanie on pomniejszony o kwotę 300 zł.

6. W celu rezerwacji wizyty klient może zostać poproszony o zadatek w wysokości 100% wartości zabiegu


  SZANUJMY SWÓJ CENNY CZAS🌼